Horts urbans de Badia del Vallès

PROJECTE DE RE-UBICACIÓ D’HORTS URBANS EN LA CORONA METROPOLITANA DE BARCELONA

 

El projecte parteix de la necessitat de donar resposta a la demanda històrica de les zones de perifèria urbana de poder mantenir un vincle amb la naturalesa. Per a fer-ho, planteja una proposta basada en un caràcter industrial, que lluny d’ocultar o suavitzar la duresa del seu entorn, l’accentua i reivindica com a pròpia de la seva identitat i caràcter.

En 2019 sorgeix l’obligació de reubicar uns els horts urbans situats en la zona inundable d’un riu dels afores de la primera corona periurbana de Barcelona. Els horts preexistents es van construïr de manera irregular, moltes vegades perjudicant el mitjà natural que els envoltava i sense garantir un mínim de salubritat ni d’equitat a l’hora de distribuir un espai de titularitat pública. Aquest context, sumat amb l’ampliació d’un vial contigu a aquest espai, va fer prendre la decisió re-situar i regular l’activitat en una altra zona del municipi.

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

Aprofitant el desnivell del terreny de redistribueixen les terres per a generar un espai escalonat generant 4 nivells separats per un metre d’altura. El primer nivell és el d’accés al recinte, del qual es pot accedir a l’aparcament i recollir els residus generats. En el segon nivell se situa la zona de berenador, amb els banys comunitaris, barbacoes, espais per a netejar, zona d’ombra generada per arbres, i taules per a poder menjar. Finalment, en el tercer i quart nivell se situen les parcel·les dels horts. En total hi ha 98 parcel·les de 80m2 amb una caseta per a eines a l’interior de cadascuna.

A nivell d’edificació, el projecte només consta d’unes petites casetes que serveixen com a espai d’emmagatzematge de cada mòdul formada per quatre parcel·les d’horts i la zona de banys i espais de neteja.

CASETA D’HORT

En total hi ha 28 casetes construïdes amb murs de bloc de morter amb una coberta de xapa grecada acer galvanitzat suportat per una estructura lleugera també d’acer galvanitzat. En el perímetre de la coberta se situen els canelons de PVC que recullen i canalitzen les aigües pluvials perquè puguin ser usades per a regar els horts.

CARÀCTER INDUSTRIAL

Imatge històrica de 1973 durant la construcció dels habitatges de Badia del Vallès amb el model de murs prefabricats «Tracoba»

Imatge de l’arribada dels contenidors marítims utilitzats per als espais de magatzem de les parcel·les dels horts urbans

La proposta contraposa un paisatge urbà format per habitatges prefabricats amb la renaturalització d’espais perifèrics, generant zones de cultiu utilitzant contenidors reciclats que reivindiquen el caràcter industrial de l’entorn.

Els contenidors son modificats per a ser usats com a armaris on guardar les eines. També s’usen per a definir l’espai i com a suport per a col·locar una pèrgoles que s’usen com a zona d’ombra i accés a la parcel·la.

El forat de les portes i les divisions interiors (amb tubs d’acer soldat que suporten panells de OSB) es realitza en taller, mentre que el pintat i el muntatge de les portes es fa in situ.

Nomenclatura dels contenidors; es conserva un sistema d’enumeració de les parcel·les com el dels contenidors en els ports dels quals provenen

Zona de pèrgola per a espai d’ombra i zona d’accés

Ús dels contenidors

Els armaris estan fets a partir de contenidors reciclats dividits en quatre parts iguals, amb accessos independents. Cada armari té més de 2 metres quadrats i un de cada tres té una coberta enjardinada amb plantes aromàtiques.

PLANTACIÓ

Per a esponjar la contundència de la proposta, es planten arbres al perímetre de l’espai per a crear zones comunitàries a cadascun dels quatre sectors que defineix la distribució del projecte. Al mateix temps, un de cada quatre contenidors té una coberta amb plantes arbustives i aromàtiques per a millorar la qualitat ambiental.

 

Populus nigra ‘Italica’ (Pollancre gavatx)

 

L’ametller o ametler (Prunus dulcis o Amygdalus communis)

Quercus pubescents

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’

Tilia cordata

En aquestes imatges es poden veus els diferents nivells del projecte, donis de la zona d’accés fins a la zona d’horts, passant per l’espai lúdic en la zona de berenador i arbres. En el perímetre de l’espai hi ha dos brins amb dos metres d’altura per a aïllar l’àmbit d’actuació de l’hostilitat de l’entorn.