Serrano Serrat

PENSAMENT

Entenc l’arquitectura com una eina per a treballar temàtiques relacionades amb el metabolisme social, els cicles de vida útil dels materials relacionats amb l’habitabilitat i el model productiu, així com de processos de transició energètica i usos de l’espai públic que afecten el model social actual.

Estic especialment interessat en com la cerca de formes de vida més sostenibles poden servir de catalitzadors per exposar les contradiccions capital-treball i partir d’una base teòrica dialèctica per desenvolupar una praxi emancipatòria que neixi de la reinterpretació i modificació de l’espai físic entès de manera materialista.

 

Serrano Serrat

Daniel Serrano Serrat. 2022.

 

PROJECTES

Els meus projectes parteixen d’un marc teòric de crítica i superació d’un model de producció-construcció basat en l’acumulació d’excedent, que va en contra d’una producció de l’espai conscient i col·lectivitzada al servei de les persones.

En l’àmbit arquitectònic es tradueix en centrar els projectes a obtenir el màxim valor útil depenent al mínim de mercaderies subjectes a valors abstractes, mentre que a escala compositiva es defineix un caràcter que reivindica la funcionalitat amb una línia estètica desacomplexada que no pretén imitar cànons d’arquitectura simbòlica basada en idees metafísiques o místiques. Seguint aquests criteris he executat projectes de rehabilitacions integrals d’edificis d’habitatges, equipaments públics i transformació urbana.

El reaprofitament d’espais que no tenen valor de mercat, però que tenen un valor d’ús i social, l’ús de materials pobres i de proximitat i el treball dels límits perifèrics entesos com a llocs d’oportunitat, són elements claus en el desenvolupament del meu treball.

Pel que fa al meu àmbit d’actuació, se centra en el municipi de Badia del Vallès, que a causa de les seves característiques, considero el municipi amb més possibilitats emancipatòries lligades a processos de transformació urbana de l’àrea metropolitana de Barcelona.

És en aquest territori, que forma part de mi, on he concentrat el meu esforç i compromís des del 2015, duent a terme una tasca practico-teòrica que he vinculat al món acadèmic. Així doncs, he realitzat, en mesura de les meves possibilitats, investigacions i reflexions de diferents àmbits, al mateix temps que he anat coneixent persones de grans valors i coneixements que han complementat (redefinit) la meva visió política-urbana.

TRAJECTÒRIA

Actualment, sóc l’arquitecte municipal i el responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de Badia del Vallès.

Combino la meva feina professional amb estudis del programa de Doctorat en Sostenibilitat de la UPC de la mà d’Albert Cuchí, realitzant la Tesi doctoral d’Anàlisi Cost-Benefici de rehabilitacions integrals en blocs d’habitatge, utilitzant el cas d’estudi de Badia del Vallès

Vaig aconseguir el títol d’arquitecte en la ETSAV-UPC (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) (2009-2015) amb el Projecte de Fi de Carrera «Rehabilitació de Badia del Vallès amb criteris de cohesió social i eficiència energètica» mentre treballava en diferents empreses relacionades amb l’arquitectura i l’enginyeria, com OTSA, IDP i K-Line.

Posteriorment, vaig obtenir el MISMeC (Màster d’Intervenció Sostenible en el Mitjà Construït) (2016-2017) amb una qualificació global d’excel·lent (9) amb la Tesi de Fi de Màster «Comparació entre el cost econòmic i social de tractar els pacients o rehabilitar habitatges amb pobresa energètica» obtenint la màxima qualificació (10+MH).

Durant el transcurs del màster vaig ser contractat per l’Ajuntament de Badia del Vallès per a materialitzar els projectes que vaig iniciar a la facultat.

Posteriorment, a causa del meu interès a continuar formant-me en temàtiques relacionades amb l’habitatge, vaig obtenir el Postgrau en Polítiques d’Habitatge (2018-2019).