Serrano Serrat

PENSAMENT

Entenc l’arquitectura com una eina per a treballar temàtiques relacionades amb el metabolisme social, els cicles de vida útil dels materials relacionats amb l’habitabilitat i el model productiu, així com de processos de transició energètica i usos de l’espai públic que afecten a les relacions socials i amb l’entorn.

El reaprofitament d’espais que no tenen valor de cambi, però que tenen un valor d’ús i social, l’ús de materials pobres i de proximitat i el treball dels límits perifèrics entesos com a llocs d’oportunitat, són elements claus en el desenvolupament del meu treball.

Serrano Serrat
Daniel Serrano Serrat. 2022.

Pel que fa al meu àmbit d’actuació, se centra en el municipi de Badia del Vallès, que a causa de les seves característiques, considero el municipi amb més possibilitats emancipatòries lligades a processos de transformació urbana de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Badia del Vallès - 1973

És en aquest territori, on he concentrat el meu esforç i compromís des del 2015, duent a terme una tasca practico-teòrica que he vinculat al món acadèmic. Així doncs, he realitzat, en mesura de les meves possibilitats, investigacions i reflexions de diferents àmbits, al mateix temps que he anat coneixent persones de grans valors i coneixements que han complementat (redefinit) la meva visió política-urbana.

TRAJECTÒRIA

  • Actualment sóc l’arquitecte municipal i el responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de Badia del Vallès.
  • Combino la meva feina professional amb el programa de Doctorat en Sostenibilitat de la UPC de la mà d’Albert Cuchí, realitzant la Tesi doctoral d’Anàlisi Cost-Benefici de rehabilitacions integrals en blocs d’habitatge.